فاصله ها برداشتنی است...

این شعار ما در سایت تبلیغ اینترنتی آی تی نیدز می باشد.

ما به حذف فاصله ها در دنیای IT معتقدیم و باور داریم که با تسهیل ارتباط خدمات دهنده و سرویس گیرنده در یک جا و در یک بانک اطلاعاتی جامع، می تواند حوزه IT را سودمندتر و عمومی تر از گذشته نمود. با گسترده شده خدمات و سرویس های IT در سراسر کشور می تواند تمرکز شرکت ها را از پایتخت به سمت سایر استان ها  و شهرها کشاند و در نتیجه هزینه های خدمات را کاهش داد  و کیفیت سرویس ها را رقابتی تر کرد و راه را برای ورود شرکت های کوچک تر و نوظهور به عرصه فناوری اطلاعات کشور هموارتر کرد.

آری، فاصله ها هرچقدر زیاد نیز باشند با پشتکار و تخصص و پشتیبانی، می توان برداشت...