استخدام نیروهای متخصص در حوزه امنیت سایبری مهم‌ترین سرمایه‌گذاری در حوزه IT

یکی از یافته‌های جدید مرکز Kaspersky Lab که در گزارش سال ۲۰۱۶ خود اعلام کرد جذب متخصصان حوزه امنیت فناوری مهم‌ترین مشکلی است که سازمان‌های بزرگ با آن مواجه شده‌اند.
در این بررسی شرکت B۲B International هم حضور داشت و کارشناسان مطالعه دقیق خود را روی ۴۰۰۰ سازمان در ۲۵ کشور مختلف از جمله منطقه خاورمیانه انجام دادند. در پایان بررسی مشخص شد این مشکل علاوه بر آنکه تاثیرات مالی قابل ملاحظه را روی سازمان‌ها برجا می‌گذارد، بیش از هر زمان دیگر توجه به تخصص‌های امنیتی را نمایان می‌کند.
پیچیدگی‌های مربوط به زیرساخت‌های IT، رعایت الزامات موجود برای محافظت از دارایی‌های سازمانی، و افزایش هرچه بیشتر حجم اطلاعات باعث شده است نیاز سازمان‌ها به تخصص‌های مرتبط با امنیت سایبری بیش از پیش نمایان شود.

البته باید توجه داشت افزایش درخواست برای استخدام نیروهای متخصص در حالی صورت می‌گیرد که تعداد کارشناسان متخصص امنیت سایبری پاسخگوی نیاز سازمان‌ها نیست و همین مسئله باعث شده است علاوه بر بروز مشکلات سازمانی، میزان درخواست این کارشناسان برای دریافت حقوق افزایش یابد.