مرزبندی تازه مجازی سازی با VMware NSX

شرکت VMware اولین نرم‌افزار مبتنی بر SDN برای مراکز داده را جهت مرزبندی جدید مجازی سازی معرفی کرد.
محصول NSX مثال بارزی از ترکیب شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار SDN و NFV است.
مفهوم SDN یا شبکه‌های نرم‌افزارمحورSoftware-Defined Networks گونه‌ جدیدی از سیستم مدیریت شبکه هستند که شبکه را به دو قسمت سطح مدیریتی و سطح ارسال داده تقسیم می‌کنند.NFV) Network Functions Virtualization) نیز حوزه جدیدی در شبکه است که با کمک آن می‌توان المان‌های شبکه را به صورت مجازی و نرم‌افزاری پیاده‌سازی کرد.
شرکت VMware، با استفاده از این دو تکنولوژی محصولی با نام NSX را روانه بازار کرده است.
اجزای NSX
NSX چهار جزء دارد که شامل موارد زیرمی‌ باشد:
1. Cloud Consumption
2. Management Plane
3. Control Plane
4. Data Plane
وظیفه اصلی NSX، ایجاد و مدیریت شبکه‌ای مجازی است. با استفاده از NSX می‌توانید به SDDC) Software Defined Data Center) دست یابید و هزینه‌های ثابت و حتی متغیر خود را کاهش دهید.