سیسکو با مدیریت جدید نرم افزار شبکه به کاربران اجازه میدهد که با سرعت بیشتری برنامه های خود را صنعتی کنند

مدیریت شبکه صنعتی اجازه می دهد تا کاربران برای رفع مشکلات مبتنی برشبکه اترنت صنعتی به سرعت قابل پیگیری باشد.

شرکت سیسکو نورد Cisco Discover یک بسته مدیریت شبکه های مبتنی بر ویندوز است که جمع آوری حوادث و رخدادهای شبکه اترنت صنعتی و هشدار IT به این رویداد برای تجزیه و تحلیل تاثیر سریع و عیب یابی را اعلام می کند. سیستم پویشگر شبکه سیسکو می تواند به دیگر سیستم های مدیریت دارایی صنعتی موجود اجازه دهد مشتریان و فروشندگان به ساخت داشبورد سفارشی با نظارت و حسابداری نیازهای خاص در اختیار داشته باشد.

به طور سنتی، شبکه های مات به تیم عملیات در زمینه اتصال به دستگاه و دید برنامه در ارتباط با فرایندهای اتوماسیون بوده است.