هنوز چند صندلی خالی موجود است!

سمیناررایگان دکتر نیما حبیب زاده سه شنبه 6 مهرماه از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.

در این سمینار به معرفی دوره های زیر پرداخته می شود:

MongoDB and Cassandra

Phython مقدماتی و پیشرفته

Hadoop and Apache Spark Solutions

Intro to Big Data and Applications

تلفن تماس جهت ثبت نام: 02188738394