امکانات فایروال برنامه های کاربری وب وف WAF Firewall شرکت Fortinet با نام Fortiweb ارائه می دهد:

اسکن حفره های امنیتی Vulnerability scanning

محدود کردن آی پی های مشکوک و آنتی ویروس قوی IP reputation, attack signatures, and antivirus powered by FortiGuard

یکپارچه با سند باکس فورتی نت Integration with FortiSandbox for ATP detection

ابزاری که امکان گزارش گیری از حملات را بدهد Tools to give you valuable insights on attacks

Available in the AWS and Azure Marketplaces