گوگل برای بالن هایش از هوش مصنوعی استفاده می کند

شرکت گوگل برای ثابت نگه داشتن موقعیت بالن های اینترنت خود از هوش مصنوعی استفاده می کند. زمانیکه شرکت گوگل اولین بار پروژه Loon را معرفی کرد، قراربود با استفاده از الگوریتم های استاتیک ارتفاع را تغییر دهد و در یک موقعیت باقی بماند. و هدف اصلی این پروژه ایجاد دسترسی به تمام مناطقی که فاقد این سرویس هستند. اما تنظیم بالن در ارتفاع چند هزار پایی از سطح زمین غیر ممکن به نظر میرسد.

در ازمایشاتی که در این زمینه انجام شد، محققان توانستند به حفظ موقعیت به مدت 98 روز در اسمان شدند.

به کارگیری هوش مصنوعی هم باعث کم شدن هزینه های گوگل در این پروژه میشود بلکه باعث نگه داشتن طولانی مدت بالن های اینترنت به صورت ثابت میشود