کمپانی HP اچ پی در زمینه کامپیوتری برای 200 کودک در هائیتی شغل پایدار ایجاد می کند.

پشتیبانی اچ پی hp از کودکان و بی سرپرستان هائیتی

شرکت اچ پی در نشست سالیانه بنیاد خیره بیل کلینتون اعلان کرد که شرایط کار و بهبود شیوه زندگی را برای 200 تن از کودکان منطقه هائیتی فراهم می کند. کمپانی مشهور hp متعهد شد که در طی سه سال آینده این کودکان 8 تا 16 سال را که وضعیت بدی دارند و در شرایط مناسبی زندگی نمی کنند را به آموزشگاه های تخصصی خود راهنمایی کند و امکانات تحصیلی و غذا و مکان و مخارج شان را تا تبدیل شدن به یک نیروی کاراآمد و متخصص در زمینه تجهیزات اچ پی و سخت افزار های HP تبدیل نماید.

استخدام این دانش آموختگان در شرکت اچ پی HP نیز یکی دیگر از موارد مورد تعهد کمپانی اچ پی در این نشصت بود.