آی تی نیدز، به جهت تخصصی بودن در حوزه آی تی IT و کامپیوتر و شبکه و زبان های برنامه نویسی جزء بهترین وب سایت های درج آگهی رایگان اینترنتی است.

بهترین وبسایت درج آگهی رایگان آنلاین و اینترنتی، درگاه و پورتالی است که به حوزه تخصصی مورد نظر نزدیک تر باشد و در تارنمای تخصصی نیازمندی ای تی نیدز، این نکته به معنای واقعی تحقق بخشیده شده است.