خدمات جدید وای فای تا سال 2020 جهت پرداخت هزینه سوخت و سایر خدمات در ماشین ها

بنا به گزارش جدید از گارنتر ارتباطات WI-FI چه از کارخانه یا در داخل دستگاه پس از 6.9 میلیون در سال 2015 به 61 میلیون نفر در سال 2020 افزایش خواهد یافت. در طول چهار سال آینده میزان اتصال در ماشینها و کامیونها به 220 مییلون می رسد و ارائه محتویات دیجیتالی مانند پخش موسیقی و ویدئو، ناوبری و خدمات مبتنی بر مکان راننده پرداخت هزینه برای فضاهای پارکینگ، سوخت و سایر خدمات است. خدمات آئودی نیز برای رانندگان به وسیله اتصال WI-FI می تواند لیستی از ایستگاه های گاز همزمان با اطلاعات دقیق قیمت و زمان را فراهم کند.

وسایل نقیله متصل به شارژ EV جهت پرداخت باعث بهبود خدمات شده و قادر بر نظارت وضعیت شارژ باتری خودرو خواهد شد. در طول چند سال گذسته صنعت بیمه شده با استفاده از پورت OBD برای ارائه تخفیف نرخ، مکانیک اجازه بررسی وضعیت زیرسیستم های مختلف خودردو را خواهد داشت.