راه اندازی تولید نرم افزار خود تسلا برای مانع شدن از هک توسط اسرائیل

اسرائیل برای حفظ امنیت و تامین واحد های کنترل الکترونیکی ECU ها که به وسایل نقلیه متصل شده، نرم افزار اخیر تسلا را اعلام کرده است که مانع هک شدن می شود. نرم افزار Carwall Karamba با استفاده از تنظیمات نرم افزار کارخانه در وسایل نقیله به طور خودکار کد ناسازگار را کشف و از پخش شدن آن جلوگیری می کند. شرکت امنیتی Karamba ادعا می کند که این نرم افزار فاقد هرگونه ابهام است و توسط آلارمی که زده می شود می توان از حمله و آسیب پذیری به شبکه خودرو خودداری کرد.

مجموعه PWNED تسلا مدل s از راه دور بدون تماس فیزیکی با استفاده از این زنجیره به اصلاحات ماشین می پردازد و از آخرین سیستم عامل در خودرو استفاده کند. این کار نه تنها لیست سفید فایل های باینری برروی ECD به صورت یک لیست سفید اجرا می کند همچنین نقشه های توابع به درستی در زمان معین اجرا می گردد. همراه با این نرم افزار از سراسیمگی در اسرائیل از جمله امنیت سایبری و TowerSec در هر شرکت بر روی وسایل نقلیه محافظت می کند.