چگونگی به حداقل رساندن پتانسیل قربانی شدن توسط Phishing و Ransomware

فیشینگ و رانسامور بد افزارهای هستند که می توانند با سرقت و غیر فعال کردن امکان دسترسی به امور مالی شرکت ها و یا شخصی، داده های اطلاعات شخصی و یادیگر محتوا های باارزش باعث بروز مشکلات جدی برای شما شوند.

بهترین توصیه های کاربردی برای جلوگیری از حملات Phishing و Ransomware :

- خطرات پیش رویتان را بشناسید: جرائم اینترنتی یک صنعت قابل توجه است که نه تنها حملات Phishing و Ransomware را در بر می گیرد بلکه تنوع فزاینده ای از تهدیدات را شامل می شود.

- اقدام به توسعه سیاست های متناسب کنید: بسیاری از سازمان ها هنوز در حال توسعه سیاست ها برای انواع مختلفی از ایمیل، وب، همکاری، رسانه های اجتماعی و ابزارهای متمرکز خود هستند.این سیاست های باید تمرکزی قانونی وحقوقی بر رمزگذاری ایمیل و محتوا های حاوی اطلاعات مهم و محرمانه داشته باشد و نظارت کلی بر نرم افزارهای مخرب که به وبلاگ ها، رسانه های اجتماعی، و مکان های دیگر ارسال می شود، انجام شود.

- سیستم خود را همیشه بروز کنید .

- زود به زود و به هنگام پشتیبان گیری کنید.

- راه حل های ANTI-PHISHING وANTI-RANSOMWARE را مسقر کنید: راه حل های خوبی در دسترس است که محل یا cloud سیستم خود قراردهید تا با توجه نوع سیستم امنیتی شما حملات این بدافزارها را شناسایی کند.

- پیاده سازی انواع بهترین اقدامات برای شکاف های امنیتی که ممکن است در هر سازمان وجود داشته باشد.

- هر سازمانی باید بصورت هوشمندانه تهدیدات را مانیتورینگ کند تا باعث کاهش پتانسیل حملات بدافزاری بر سیستم خود شود.