Facebook و شبکه اجتماعی اختصاصی برای شرکت ها

ابزار اجتماعی شرکت های اجتماعی، ارتباط پیوسته کارمندان با شرکت

در تاریخ 10 اکتبر، فیس بوک اقدام به راه اندازی ابزاری جدید خواهد کرد تا این امکان را به شما بدهد تا از هر کجا قادر به برقراری ارتباط با مدیران شرکت و یا همکاران خود باشید. بعد از گذشت سال ها کار بر روی  شبکه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری فیس بوک اقدام به راه اندازی این ایزار مفید و کاربردی خواهد کرد. این سرویس بگونه ایی طراحی شده که همکاران در یک مجموعه بتوانند باهم در تماس بوده و اطلاعات مورد نیاز خود را همانند استفاده شخصی از فیس بوک، برای همکاران به اشتراک بگذارد.

این ابزار فیس بود به شما اجازه می دهد بر روی پروژه های خود جزئیات راافزوده، با همکاران تشکیل گروه دهید و ا یکدیگر تبادل پیام داشته باشید. شرکت FaceBook فیس بوک با این کار به کمپانی خود تنوع داده و بدین وسیله وارد سیتم شرکت ها می شود. شرکت ها نیز برای حل مسائل خود به این گونه ابزارهای اجتماعی علاقه نشان داده اند و این ابزار برای کمپانی ها بیشتر یک ابزارهمکاری است تا یک ابزار اجتماعی. این ابزار به دوصورت اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ سرویس می باشد.