سیستم عامل ERP مبتنی برcloud

از وقتی  که ابر ERP با شک و تردید به ویژه در میان شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری های بزرگ در سیستم مستقر در محل مواجه شد، چند سال می گذرد و اکنون با پیاده سازی cloud برای ERPدر محل استقرار سیستم ها، تغییرات بزرگی صورت خواهد گرفت.نگرش ها در باره IT رشد پیدا کرده و مدیران کسب و کار به درک بهتری از قابلیت ها ی cloud وارزش استفاده از آن رسیده اند.

درسیستم عامل های ERP مبتنی برcloud ، برای استقرار سیستم های اصلی شرکت ها مانند برنامه های کاربردی مالی، منابع انسانی (HR) ،ابزار و مدیریت زنجیره تامین (SCM) نرم افزاربه جای استفاده ازیک زیرساخت سرور شبکه در محل، به خدمات میزبانی اینترنت تکیه می کنند. از مزایای اصلی ابر ERP استقرار سریع تر و در دسترس بودن  گسترده ای از آخرین نسخه از برنامه های کاربردی شرکت، کاهش نیاز به پشتیبانی در محل و قیمت گذاری ساده تر می باشد.

امروزه بروزترین سیستم ERPمبتنی برcloud قابلیت یادگیری ماشین ها وinternet of things (IoT) را دارند.