private cloud امنیت و قدرت کنترل بالا بر روی داده های سیستم

همانطور که میدانید شرکت هایی با بزرگی در رده بندی متوسط ، موتور های رشد اقتصاد هستند.این شرکت های متوسط برای رقابت با کمپانی های بزرگتر باید بر سرعت خود در ارائه خدمات افزوده و بتوانند با انعطاف پذیری روابط عمیقی با مشتریان خود برقرار کنند.این شرکت ها در بخش فناوری اطلاعات خود با یک چالش جدید رویرو هستند، این شرکتها خواهان کم کردن هزینه های خود ودر عین حال ارائه خدماتی که با بهترین منابع رقابت کند، می باشند. در نتیجه آنها باید سخت افزارها و نرم افزارهای محیط خود را که با شرکت های بزرگ مطابقت داردرا مدیریت کنند اما بدون اضافه کردن هزینه برای نیروی جدید و یا سرویس های ویژه، پس چه باید کرد؟

در اینجا فناوری Virtualization to Cloud یعنی مجازی سازی ابری به کمک این کمپانی ها می آید.

مجازی سازی به تنهایی یک مزیت قابل توجه برای توسعه کسب و کار ایجا نمی کند اما با ظهور مدل سلف سرویس cloud ، توسعه دهندگان خواستارآن  شده اند .مدل رایانش ابری اساسا به معنی توانایی ارائه سلف سرویس cloudبه کاربران، بدون نیاز به سازمان IT به  ارائه دستی و مدیریت منابع است.رایانش ابری خصوصی private cloud برای شرکت ها این امر را میسر می کند که با امنیت، کنترل برنامه ها و داده های خود را در دست بگیرد وهمچنین به شیوه ایی سریعتر کسب و کار خود را توسعه دهند.