رفع خاموشی لوله های گاز و نیاز انسانها توسط ربات Cirris XR

ربات Cirris XR یک ربات توسعه داده شده است که مانند یک بسته نرم افزاری هم در داخل خانه و هم در محیط تعمیرگاهی استفاده می شود. استفاده از این ربات همچنین در بهره وری و ایمنی اپراتور افزایش می دهد که این ربات قادر خواهد بود برای تعمیر همانند مفاصل انسانی برروی پنج سیستم کار کند. ULC می گوید Cirris XR توانایی دسترسی به 300 متر از حفاری ایجاد شده نزدیک به رفع لوله شکسته گاز نزدیک به زمین را ترمیم کند. 

انسان نمی تواند به طور کامل از معامله حکومت کند ولی این ربات به طور کامل مستقل نیست و نیاز به یک اپراتور از راه دور برای کمک به حرکت آن در اطراف جهت خم شدن  دارد ولی با توجه به اینکه ایت ربات قابلیت صرفه جویی در زمان و هزینه را دارد و اگر لوله گاز در آن محل منجر به انفجار شود فقط خود این دستگاه آسیب میبیند دیگر تلفات جانی نخواهیم داشت و همچنین در سرما و گرما که انسان قادر به کار کردن در زیر زمین و وری زمین را ندارد این ربات کمک خوبی است برای انجام این کارها و فقط این ربات از راه دور کنترل می شود. این رباتیک توانسته در همکاری با بریتانیا SNG در توزیع گاز طبیعی سبز به 5.9 میلیون خانه و کسب و کار در جنوب انگلستان و سراسر اسکاتلند خدمات ارائه دهد.