جایگزین شدن فن آوری بی سیم به جای کابل های فیبر نوری با خرید گوگل از Webpass

دنیس کیش رئیس جمهور فیبرگوکل در یک پست در معامله اشاره کرد Webpass کمک می کند با این روش باعث ترکیب باز یهای بی سیم و رفتن به سمت فناوری های جدید شویم. وب پس ثابت کرده است بی سیم نقطه به نقطه قابل اعتماد برای اتصال افراد بیشتری به انیترنت با سرعت بالا در یک محیط پرجمعیت با راه اندازی لینک انتقال بی سیم بین ساختمان ها را خواهد داشت. Webpass دارای پهنای باند تا 1GBPS و دارای ده ها هزار نفر از مشترکان در فرانسیسکو ،سن دیگو، شیکاگو، بوستون و میامی در حال ارائه خدمات است.گوگل فیبر همچنین دارای یک جریان بی سیم در فضای باز در کانزاس سیتی در طیف 3.5GHz متکی است.

استفاده از این طیف می تواند به صورت پویا با مفهموم خدمات رادیویی که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال ایجاد شده به اشتراک گذاشته شده است. در همین حال AT & T و Verizon در میان ارائه دهندگان بی سیم سنتی هم اکنون برای افزایش زیرساخت کابل نوری را جایگزین شبکه های موجود 4G LTE که در حدود 2020 به شبکه های سریعتر 5G رو به حرکت و ارتقا آن است.