آیا ثبت آنلاین اگهی در زمینه کامپیوتر و شبکه و برنامه نویس و یا آگهی استخدام کارشناس در سطح اینترنت مفید است؟

آگهی اینترنتی رایگان با شیوه سفارش آگهی و تبلیغ ئر روزنامه و تفاوت این دو نیازمندیها در چیست؟

نیازمندی های اینترنتی بهتر است یا نیازمندیهای روزنامه و کاغذی؟

با دسترسی ساده تر و همه گیر به فضای مجازی و اینترنت از طرف اغلب ایرانیان در سرتاسر کشور و جستجوی نیازهای روزمره خود از طریق موبایل و تبلت و کامپیوتر شخصی به صورت انلاین برخط نیاز به نیازمندیهای کاغذی امروزه کمتر و کمتر شده است و اغلب نیازمندی های روزنامه و مجله دیگر رونق گذشته را ندارند و درنتیجه مخاطب گذشته را نیز نخواهند داشت.

از این رو درج اگهی اینترنت و ثبت تبلیغات آنلاین به جهت رایگان بودن و فراگیر بودن و گسترده بودن و سریع بودن این روزها جای نیازمندیهای رونامه ای و مجلات کاغذی را گرفته است و همگان سعی می کنند در اینترنت و فضای مجازی به جستجوی نیاز خود در هر زمنیه ای بپردازند.