طراحی سیستم‌عامل جدید فوچیسیا Fuchsia برپایه کرنل Magneta
احتمال می رود این Operating System جدید فوچی سیا جایگزین OS های اندروید و کروم ‌شود. سیستم‌عامل نوظهور Fuchsia برپایه کرنل Magneta طراحی شده است. کرنلی که پیش از این طراحی اولین سیستم‌عامل غیرلینوکسی شرکت Google را به همراه داشته است. پروژه Magneta خود از پروژه LittleKernel گرفته شده است که با هدف مدیریت دستگاه‌های فعال در حوزه اینترنت اشیا توسعه یافته است.