کمپانی IBM اقدام به ارائه محصول FlexWare از شرکت AT&Tبرای پیش برد شبکه های مجازی در کسب و کارکرده است

AT&T و IBM دیروز اعلام کردند که تیمی برای ارائه خدمات شبکه ابری برای تجارت و کسب وکار راه اندازی کرده است.IBMبا فروش محصول AT&T فلکسور(FlexWare ) عملیات شبکه های مجازی را بر روی یک دستگاه شبکه، راه اندازی و مدیریت کند.در حال حاضر در سطح جهانی از طریق سرویس درخواست شبکه  AT&T این ویژگی قابل دسترس است که از تکنولوژی مجازی سازی و شبکه های نرم افزار تعریف شده، آماده شده است.

AT&T قادر خواهد بود برنامه ها را از طریق زیر ساخت های IBM تجزیه و تحلیل شناختی، کنترل امنیت ورایانش ابری کند.در مقابل شرکت ای بی ام نیز FlexWare شرکت AT&T را در بسیاری از سایت های خود گسترش می دهد. همکاری بین ارائه دهندگان تکنولوژی امری غیر معمول نیست اما همکاری در رشد و توسعه  cloudو مجازی سازی شبکه برای بالا بردن قابلیت شبکه امریست به تازگی رشد کرده است.