آشنایی با پروژه امنیتی متن باز متاسپلویت Metasploit Project و کاربردهای گوناگون آن در سیستم عامل و شبکه و بررسی نکات امنیتی آن در زمینه نفوذ به سیستم ها

معرفی پروژه امنیتی Metasploit

پروژه متاسپلویت یک پروژه امنیتی متن باز و قابل اجراء روی سیستم عامل های مختلف می باشد که کاربردهای متنوعی دارد.

به کمک ابزار پروژه متاسپلویت می توان آسیب پذیری های یک سیستم را از راه دور و از طریق شبکه بدست آورد. همچنین امکان تست نفوذ و رسوخ به سیستم ها را در اختیار نفوذگر قرار می دهد.

آشنایی با پروژه امنیتی متن باز متاسپلویت Metasploit Project و کاربردهای گوناگون آن در سیستم عامل و شبکه و بررسی نکات امنیتی آن در زمینه نفوذ به سیستم ها

کاربردهای فریم ورک متاسپلویت در شبکه

به کمک فریم ورک متاسپلویت Metasploit می توان سیستم قربانی را مورد Exploit (بهره کشی و یا سوء استفاده) قرار داد.

به طور کلی و به زبان ساده Exploit یک قطعه نرم افزار و یا دستورات پی در پی ای می باشند که از یک باگ یا آسیب پذیری در سیستم قربانی سوء استفاده نموده و سعی در کنترل، اختلال و عملیات ناخواسته بر روی نرم افزار، سخت افزار و یا سیستم های الکترونیکی راه دور دارند.

برای تولید و توسعه و بارگذاری این نوع کدهای مخرب می توان از ابزارهای مختلفی استفاده نمود، که یکی از آنها پروژه متاسپلویت می باشد.

نویسنده:
مهندس امیر حسین مرتضوی