سیسکو باز هم رقیب کابل های مخابراتی به وسیله دستگاه های کوچک کم قدرت

Comcast در نظر دارد برای استقرار شبکه های کم قدرت به وسیله اینترنت اشیاء به وسیله سیستم برای ارتباطات شبکه داده در تلفن های هوشمند و رفتن به مسافت های طولانی با این شبکه راحت تر شده است. تکنولوژی LPWAN در AT & T و Verizon در برابر خاموش شدن و بزرگترین حامل ایالات متحده در حال بدست گرفتن رقابت طولانی مدت خود از اینترنت و تمام شبکه های وابسته به آن است. بزرگترین کابل و ارتباطات از راه دور برای خانه ها به صورت پهن باند به خدمات و کار اینترنتی و دسترسی بی سیم در حال رقابت LPWANs با شبکه های کم قدرت در منطقه وسیعی در حال برقراری ارتباط خواهد بود. این شبکه هم قابل روز رسانی برروی ویندوز و سرور مایکروسافت 2016 و قابل پشتیبانی هم خواهد بود.

نصب و استقرار در استفاده از اندازه گیری و ردیابی دارایی و نظارت در محیط زیست تمام مناطق را تحت پوشش قرار داده و برای رسیدن به دستگاه هایی که بیش از حد دور افتاده و استفاده از شبکه ها محلی مانند Zigbee به صورت قدرتمند و با مقیاس کامل طراحی شده است.  بسیاری از دستگاه LPWANs برای ارسال مقادیر کمی از داده ها و انتقال ها به کمک شهرستا نها بر بسیاری از زیرساخت ها بصورت پشتیبانی ارزان تر در حال ارئه است.  Machin با تحقیقات به عمل اومده در این زمینه اعلام کرده است در سال 2020 نزدیک به 1.5 میلیارد دستگاه به این سیستم نصب خواهد شد.