در این مطلب قصد داریم به فنون GTD و Pomodoro به عنوان دو دو تکنیک مشهور مدیریت زمان در کار بپردازیم که یک نیروی مشغول در بازار کار با انجام آنها در زمینه شغلی خود به موفقیت نزدیک خواهد شد.

آشنایی با تکنیک GTD جهت مدیریت زمان در کارها

شاید بتوان گفت GTD مشهورترین فنون مدیریت زمان در جهان باشد. ایده اصلی این تکنیک آن است که فرد نخست باید کار مورد نظر خود را از ذهن خود خارج سازد و بر روی کاغذ پیاده کند؛ با این کار ذهن فقط روی امور نوشته شده متمرکز خواهد شد و از یادآوری اینکه کدام کار را بایستی انجام دهد خلاص می گردد.

در این مطلب قصد داریم به فنون GTD و Pomodoro به عنوان دو دو تکنیک مشهور مدیریت زمان در کار بپردازیم که یک نیروی مشغول در بازار کار با انجام آنها در زمینه شغلی خود به موفقیت نزدیک خواهد شد.

معرفی تکنیک Pomodoro در مدیریت وقت

یکی دیگر از تکنیک های مشهور مدیریت زمان یک روش ایتالیایی به نام تکنیک Pomodoro می باشد که فراگیری آن چندان زمان زیادی را نخواهد گرفت. در این شیوه شما با بهره گیری از یک تایمر انجام کار مورد نظر خود را به محدوده های ۲۵ دقیقه ای تقسیم نموده و میان هر ۲۵ دقیقه ۳ تا ۵ دقیقه زمان استراحت قرار دارد و سپس کار بعدی شروع می شود.