آخرین پیش بینی گارتنر جهت ارتقاء ویندوز با همکاری اپل ومکروسافت

شرکت تحقیقاتی گارتنر اعلام کره محموله های طراحی شده توسط سیستم عامل اپل و مایکروسافت درسال 2016 رو به پایان است  ول در سال جدید اپل iOS و مایکروسافت MacOS بهبود خواهند یافت و به مبارزه در جهت رشد ادامه می دهند، ویندوز سرور 2016 قابلیت تدابیر امنیتی و پشتیبانی را خواهد داشت. در سال 2017 ترکیب پل از iOS و MacOS آیفون سابق تامین انرژی، مکینتاش دوم بر روی دستگاه های قابل حمل با نصب ویندوز روی ان صورت گرفته و فاصله کمکی بین این دو تا سال 2018 گسترش خواهد یافت. با پیش بینی به عمل آمده حدود 260 میلیون دستگاه فروخته شده ولی در سال  2016 از بین این تعداد 11.2% کاهش یافته ک هبه شدت گوگل اندروید در حال جبران آن می باشد. در این سال ویندوز با وارد کردن یک ضربه جدید وهمکاری مایکروسافت و اپل برای ارتقاء بیشتر جهت کسب و کار با گوشی های هوشمند رو به پیشرفت است.

به طور کلی آخرین پیش بینی گارتنر gloomier تقریبا هر سه دستگاه از برآوردهای گذشته بود و همه بخش های کاهش یافته در سال 2016 به جز حق بیمه فوق العاده تف همراه و ابزار گوش های موبایل به رشد تک رقمی این سال برسد و در آینده ویندوز نگاه جدید و پنجره ایست رو به نرم افزارهای جدید بقابلیت های بیشتر و می تواند یک رکورد جدید دنیا را در برگیرد و تکنولوژی های هرگز متوقف نخواهد شد. محموله دستگاه ها مانند PC رو به ترقی و پیشرفت خواهد بود و با احتیاط خوش بینانه در این محموله ها پاسخی مثبت در سال 2017 و روند 3% در سال 2018 است.