در این مطلب قصد داریم به فرصت شغلی جدیدی به نام شکارگر تهدیدات که یک تخصص خاص در حوزه دفاع و به ویژه کشف نفوذ های پیشرفته می باشد و دارای دستمزد بالا می باشد بپردازیم.

درباره فرصت شغلی کارشناس شکار تهدیدات

شکارگر تهدیدات یک عنوان شغلی جدیدی در زمینه دفاع و بخصوص کشف نفوذ های پیشرفته است و در صورتی که یک نیروی کارشناس  از تخصص لازم برای پذیرش این فرصت شغلی برخوردار باشد می تواند دستمزد بالایی را دریافت نمود و از مزایایی عالی برخوردار گردد.

در این مطلب قصد داریم به فرصت شغلی جدیدی به نام شکارگر تهدیدات که یک تخصص خاص در حوزه دفاع و به ویژه کشف نفوذ های پیشرفته می باشد و دارای دستمزد بالا می باشد بپردازیم.

وظایف شکارگر تهدیدات چیست؟

فردی که به عنوان شکارگر تهدیدات در شرکت یا سازمانی مشغول فعالیت می گردد با ابزار های فنی و متکی به دانش امنیت و زیرساخت و خصوصا توانمندی فرضیه سازی ذهنی، تلاشی بزرگ  برای یافتن هکر انجام را به انجام میرساند؛ هکر تا دندان مسلحی که تا مغز استخوان سازمان، نفوذ کرده است.

با توجه به دستمزد بالا و بازار کار بکر این فرصت شغلی به دانشجویان و علاقمندان امنیت اطلاعات و شبکه در این مرزو بوم پیشنهاد می گردد نسبت به فراگیری تخصص های لازم برای تبدیل شدن به یک شکارگر تهدیدات اقدام نمایند.