مطلب آموزشی درباره تفاوت فرهنگ فروش تجهیزات و کالا و خدمات از چین تا ایران!

خاطره ای جذاب و شیرین از کارشناسان خرید یک شرکت از رفتار مدیران فروش شرکتهای رقیب در کشور چین و مقایسه آن با داخل ایران
رفته بودیم چین، ماشین آلات بخریم. در یک روز چهار شرکت رقیب را هماهنگ کرده بودیم که سر بزنیم. مدیر فروش شرکت اول که برای اولین بار ما را می دید با یک ماشین خیلی شیک آمد دنبالمون و قبل از رفتن به کارخانه، اصرار کرد که چون سر ظهره اول باید بریم ناهار. ناهار بسیار آنچنانی به ما داد و بعد رفتیم بازدیدشون. ما باید سه جای دیگر می رفتیم و شهر را بلد نبودیم.

بعد از بازدید موقع رفتن گفتیم میشه یک ماشین برای ما بگیرید؟ مدیر فروششون گفت چرا ماشین؟ خودمون ماشین و راننده داریم هر جا بخواهید میبریم! ما هم رومون نمی شد بعد از اون همه پذیرایی بگیم می خواهیم بریم پیش رقیبت! هی از ما بهونه و از اون اصرار که بگید کجا میخواهید برید. آخر به ناچار گفتیم می خواهیم ماشین آلات فلان رقیبتون را هم ببینیم. خودش سوار ماشین شد و تا آنجا شخصا بدرقه کرد. دم در، مدیر فروش شرکت رقیب را صدا کرد و آورد و کلی از ما تعریف کرد و ما را دست اون سپرد و گفت من دیگه خیالم راحت شد و خداحفظی کرد و رفت. ما هم شر شر عرق می ریختیم از خجالت.

شرکت دوم هم موقع رفتن همین داستان پیش آمد و مدیر فروش شرکت دوم ما را برد پیش شرکت سوم با کلی احترام تحویل بعدی داد.. یک رابط چینی داشتیم بهش گفتیم جریان چیه؟ شماها واسه تون مهم نیست ما از کدوم شرکت بخریم؟ چقدر با هم رفیقید!!! گفت تو کشور ما مهم نیست شما از کدوم شرکت بخرید فقط این مهمه که از چین بخرید.

دل نوشته از آقای میزابیگی
کانال تلگرام خبر آی تی، تحلیل و انتقاد در حوزه IT و فناوری اطلاعات  عضویت در کانال اطلاع رسانی گروه