معرفی برنامه های بخش Tech Talks در نمایشگاه جیتکس Gitex 2018 که یک رویداد بزرگ فناوری در دنیا به شمار می رود، پس از آنکه در نمایشگاه Cebit آلمان حضور موفقی داشت.

استقبال از بخش Tech Talks در نمایشگاه های معتبر دنیا

نخستین مرتبه در نمایشگاه Cebit آلمان قسمت جذابی بنام Tech Talks به نمایشگاه افزوده شد که در آن اساتید صاحب نام از شرکتهای مطرح جهان بمدت 30 دقیقه یک ارائه جذاب از مسائل روز جهان را ارائه دادند. شرکت در بخش Tech Talks رایگان بوده و از سوی بازدیدکنندگان با استقبال خوبی روبرو شد.

معرفی برنامه های بخش Tech Talks در نمایشگاه جیتکس Gitex 2018 که یک رویداد بزرگ فناوری در دنیا به شمار می رود، پس از آنکه در نمایشگاه Cebit آلمان حضور موفقی داشت.

پس از آن در نمایشگاه الکامپ امسال با الگوبرداری از Cebit، بخش ElecomTalks نمایشگاه راه اندازی گریدید که اتفاقا با استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت کنندگان مواجه گردید.

آشنایی با برنامه های بخش Tech Talks در نمایشگاه Gitex 2018

اکنون در نمایشگاه Gitex 2018 نیز شاهد برپایی بخش Tech Talks خواهیم بود. نگاهی به فهرست سخنرانان و موضوعات سخنرانی بیانگر این مسئله است که بخش Tech Talks در Gitex نیز از قسمت های پر رونق نمایشگاه امسال خواهد بود.