پر کردن یک شکاف بزرگ در API های جدیدWin10 

ویندوز 10 با ایجاد یک تغییر داخلی بزرگ و پشتیبانی برای مدیریت و امنیت رابط های برنامه کاربردی شرکت مدیریت تلفن همراه EMM ، سعی در بر طرف کردن شکاف بزرگ API های جدید ویندوز 10 کرده است.اما سیاست های EMM های ویندوز 10 در مقایسه با ابزارهای اولیه مدیریتی ویندوز، محدود شده است و خیلی از کارهای مدیریتی ویندوز از طریق EMM قابل اجرا نیست و کاربران مجبور به استفاده ازابزار هایی مانند سیستم مرکز مدیریت پیکربندی SCCM می شوند.

برای کمک به رفع این محدودیت ها MobileIron Bridge با اضافه کردن یک add-on به ابزار EMM به کاربران اجازه می دهد بصورت گسترده از  group policy objects (GPOs) در ویندوز های 10 که از طریق EMM اداره می شود، استفاده کنند.این امر باعث می شود مدیریت ویندوز 10 رایانه های شخصی با استفاده از هر دو  تکنیک های قدیمی و مدرن از یک کنسول انجام شود و این گپ بزرگ در APIها از بین برود.