در دست داشتن کنترل ابزارها و سیستم های Cloud

امروزه بسیاری از بخش ها و مشاغل از سیستم رایانش ابری استفاده می کنند اما بعلت نداشتن دانش کافی IT از طرف کارکنان این بخش ها ، بمرور زمان دچار مشکل می شوند و مجبور به استفاده از یک تیم متخصص IT برای بهبود وضعیت می شوند این تیم با بدست آوردن دید و کنترل بر برنامه های Cloud ، پایداری با توجه به برنامه ریزی IT برای آن ایجاد می کنند.

در ادامه هفت روش برای قدرت بخشیدن به متخصصین آی تی برای کنترل Cloud را بیان می کنیم:

- درباره معنای دید و کنترل درcloud تجدید نظر کنید: cloud ها چون در محیطی بیرون از شبکه قرار دارند، دید و کنترل آن بصورت سنتی فقط تنها یک نگاه اجمالی از کارکرد سیستم به شما می دهد دید درزمینه cloud، به معنی دیدن تمام فعالیت های cloud کارمند، صرف نظر از اینکه جلسات حساب خود را از داخل و یا خارج از محیط شبکه های سنتی آغاز می کنند، می شود.

- برنامه امنیتی ایجاد کنید تا به کشف خودکار استفاده کنندگان برنامه های cloud بپردازد.این کار باعث جلوگیری از استفاده برنامه های cloud توسط کارکنان بدون تخصص در این ضمینه می شود.

- توسعه دقیق استراتژی رایانش ابری

- اطمینان حاصل کنید تمام برنامه ها برای کسب کارتان آماده است و از برنامه هایی که سیاست های امنیتی شرکت را رعایت نمی کنند جلوگیری کنید.

- از پیچیدگی و هزینه های cloud کم کنید.

- خطرات تهدید کننده حسابهای  cloud و داده ها را بشناسید.

- گزارشات ماهانه از سطح اجرائی ارائه دهید.