چگونگی دانستن وجود نقض در ابر داده ها Megadata

امروزه با تغییرات روش های سنتی کسب و کار به روش های هوشمندانه تر، اهمیت metadata ها در چنین فضا هایی بیشتر از پیش قابل توجه و مهم است .در واقع نقش ابرداده ها این است که برای بسیاری از مردمی که از داده ها برای پشتیبانی تصمیمات خود استفاده می کنند، این داده ها را قابل شرح و قابل درک و تعریف کند. با این حال هنوز هم بسیاری ازسیستم ها با رویکردی آهسته و سخت به ابرداده روی می آورند و این رویکرد باعث کاهش منفعت از سیستم استقرار تجزیه و تحلیل سلف سرویس است.

با مدیریت و تغییر تفکر در مورد Megadata شما می توانید به کسب کارتان کمک کنید تا سریع تر و آسان تر بتوانند اطلاعات خود را مفهومی کنند.

چهار چیز که باعث نقض ابرداده می شود به شرح زیر است:

- پیش تعریف برای metadata پروسه ایی زمانبر است و باعث افت استقرار می شود.

- اگر انعطاف پذیری را از ابرداده های خود بگیرید توانایی قابل درک بودن را از کسب و کار خود گرفته اید.

- متا داده ها را قابل کشف و مشاهده درجریان تجزیه تحلیل بکنید.

- ابر داده ها را بگونه ایی استفاده کنید که باعث کندی کار کاربران نشود.