پلت فرم متخصص در برنامه نویسی غیر هم زمانی برای سیستم های جاسازی شده، درایور های دستگاه، و خدمات توزیع

مایکروسافت با open sources کردن زبان p ، قصد ارائه اولیه زبان و گرفتن پروتکل های اصلی ارتباط میان اجزای اصلی را دارد.P یک زبان دامنه خاص است که با زبان C  که خود اهرمی در سیستم های جاسازی شده و اینترنت اشیا شده، کاملا در تعامل است.با زبان P مدل سازی و برنامه نویسی در یک فعالیت جمع می شوند و برطبق تحقیقات به عمل آمده برنامه P نه تنها توان وارد شدن در کد اجرایی را دارد بلکه می تواند  استفاده از تست سیستماتیک را معتبر کند.

زبان p قادر به پیاده سازی و اعتبار بخشی به دسته درایورهای دستگاه USB همراه مایکروسافت ویندوز 8 و ویندوز فون، می باشد.مایکروسافت زبان P را به عنوان ارائه امن  برنامه نویسی رویداد محور توصیف کرده است.برنامه های P یک مدل محاسباتی دارد که ویژگی برای ماشین های برقراری ارتباط از طریق پیام، یک رویکرد معمول در سیستم های جاسازی، شبکه و سیستم های توزیع شده است.

مایکروسافت همچنین قصد ارائه P# که یک بسط به C# است را دارد،که هدفی برنامه نویسی ناهمزمان می باشد و این کار را بصورت منبع باز open sources انجام خواهد داد.