اعلام همکاری AWSو VMware  بصورت hybrid cloud

خدمات وب سایت آمازون (AWS) و  VMware اعلام کردند در یک سرویس جدید ابر هیبریدی snappily به عنوان  VMware Cloud on AWS  همکاری استراتژیکی خواهند داشت.هر دو کمپانی اعلام کرده اند که  به مشتریان تجربه یک نرم افزار تعریف مرکز اطلاعات کامل (SDCC) را با قدرت رهبری درprivate وpublic cloudخواهند داد. این سرویس در زیرساخت های  AWS اجرا خواهد شد در حالی که قسمت SDDC عمدتا از بنیاد ابری VMware خواهد آمد، این بنیاد شامل VMware vSphere, VMware Virtual SAN و فناوری مجازی سازی NSX خواهد بود.

این سرویس جدید به مشتریان کمک می کند در حفظ سرمایه گذاری خود در برنامه ها و فرآیندها در حالی که می توانند ازجدیدترین تکنولوژی های جهانی و قابلیت های پیشرفته و معیارهای ابر عمومی AWS استفاده کنند. با توجه با اینکه بیشتر شرکت ها امروزه از فناوری مجازی سازی و نرم افزار VMware استفاده می کنند، برای مشتریان استفاده از سرویس VMware Cloud on AWS آسان خواهد بود و براحتی می توانند از ابزارهای VMware موجود، برای  AWS استفاده کنند و نیاز به خرید سخت افزار سفارشی، بازنویسی برنامه های کاربردی خود، و یا تغییر مدل عملیاتی خود نیستند.