حجم بالای کار مجازی و تاثیرات آن بر روی شبکه 

امروزه اینطور به نظر می رسد که در هنگام مراجعه به مرکز داده نیاز به یک توصیفگر جدید داریم چون مجازی سازی شبکه در تمامی محیط های خصوصی و عمومی به عنوان مکان محاسبه و ذخیره سازی منابع برای تسهیل بر روی تقاضا، دیگر همانند مراکز داده معمولی استاتیک نیست، حجم کار مجازی اکنون همانند زنبورهای اطراف کندو شده است و این موضوع می تواند در هر زمانی بر روی شبکه اثر خود را بگذارد.

سیسکو تخمین زده است تا سال 2019 سیستم cloudدر حدود 86% از حجم کار پردازش را انجام خواهد داد.در حال حاضر 95% از کسب و کارها بطور میانگین از سه  public clouds وسه private clouds استفاده می کنند.این تغییر به زیرساخت های مجازی دارای یک اثر عمیق بر امنیت سایبری است، در نرم افزارهای تعریف شده و شبکه های مجازی ، بیشتر از 80% از ترافیک در میان برنامه های مجازی و بخش های مختلف شبکه سفری شرق به غرب دارند و این ترافیک که بصورت مجازی می باشد قابل بازرسی برای بسیار از بنیادهای امنیتی موجود درمرکز داده، نیست و این موضوع برای کسب و کارهایی که از سیستم مجازی سازی استفاده می کنند خطرناک است.

برای نگه داشتن امنیت در مجازی سازی ابری بهترین کار این است که شبکه و برنامه های کاربردی را تقسیم بندی کنیم دقیقا همانند کاری که در شبکه های فیزیکی انجام می دهیم که به این کار   میکرو تقسیم بندی در جهان نرم افزار تعریف شده گفته می شود که اجازه می دهد عناصر مجازی به صورت منطقی با هم گروه بندی شوند و قوانینی ایجاد می کند برای چگونگی ارتباط گروه ها  با یکدیگر. این سطح از تقسیم بندی نیز برای گرفتن کنترل گردش مبتنی بر ابر سفر در مسیرهای جدید با توجه به سیستم عامل ابر و حوزه حیاتی است.