شکایت مخابرات از مشترکان اینترنت بخاطرمصرف پهنای باند

معاون شرکت مخابرات تهران با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه سرویس‌دهی به مشترکان مخابرات، از اینترنت نامحدود و غیرحجمی به اینترنت حجمی تغییر پیدا کرده است،وی افزود: اما برخی مشترکانی که قراردادهایشان مربوط به سال‌های قبل است همچنان ازاینترنت نامحدود استفاده می‌کنند ؛ این موضوع نحوه سرویس‌دهی ما را با اشکال مواجه کرده است.

کاظمی تصریح کرد : که سقف زمانی در نظر گرفته شده در قراردادهای مخابرات یکساله است،چنانچه مشترک نسبت به تمدید قرارداد خود پس از یک سال اقدام نکند، این قرارداد به صورت اتوماتیک برای سال بعد نیز تمدید می‌شود؛ به همین دلیل مشترکانی که از اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند و قراردادشان مربوط به سال‌های قبل است، همچنان از این قرارداد بهره می‌برند.