هدف تاسیسات صنایع انرژی خورشیدی چیست

مارک Vanderhelm در بیانه ای گفت: تا سال 2020 تعهد ما از دو برابر شدن پروژه های انرژی خورشیدی در فروشگاه های وال مارت، باشگاه سام و مراکز توزیع در سراسر کشور در جهت کسب و کار می شود. انرژی خوشیدی نقش حیاتی در نمونه کارهای ما از قییل انتخاب بیشتر در گزینه ای خرید، دسترسی بیشتر به هزینه گزینه ای رقابتی، دسترسی به پروژه های جدید کاهش انتشار و متغیر بودن مدت قرارداد در آینده خواهد شد. شرکت های اولیه شامل بلومبرگ، فیس بوک، هیولت پاکارد، جانسون، REI، اینتل با حداکثر سرعت و با انگیزه بیشتر از این طرح استقبال کرده است. در سال 2014 شرکت های بزرگ ابلات متحده از فقدان انرژی خورشیدی ناامید شدند ولی با خرید این سیستم توانستند ابتکار جدید در حوزه آب و برق و گاز ایجاد کنند و بعد از این طرح همراه با صندوق جهانی و موسسه منابع جهانی در صنعت تجدید پذیری انرژی های خورشیدی تجدید نظر کنند.

SEIA در مصاحبه ای اعلام کرد این طرح در بهبود راندمان ساخت و ساز و کاهش اثرات زیست محیطی باعث پیشرفت فوق العاده شده و همچنین نصب پانل های خورشیدی در 500 فروشگاه و مراکز توزیع حاکی از هدفمند بودن این طرح و مدعی مقاوم با 145MW و نصب شده بر روی 364 ساختمان که قابل ردیابی برای شرکت های بزرگ پنج ساله و توسعه دهنده املاک و مستغلات Prologis با 107.8MW در حال توسعه است. لازم به ذکر است شرکت اپل در جایگاه چهارم با 93.9MW از انرژی خورشیدی نصب شده است و مدعی مقام اول در سال آینده شده است.