تصمیمات لحظه ای کارفرمایان در حوزه IT

اکثر شرکت های متوسط و بزرگ بر اساس نیاز لحظه ای تصمیم میگیرند و در خصوص IT هیچ کارفرمایی وجود ندارد همین قضیه باعث دور شدن از یکپارچگی و دوبرابر شدن هزینه برای سازمان می شود. در بسیاری از موارد کارفرمایان با شنیدن نام های اتوماسیون اداری، CRM یا  ERP و BPMS بسیار نگران می شوند و اکثریت اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند. اگر در شرکتی مشغول به کارهستید و به شما پیشنهاد پروژه جدید را میدهند، و قصد برآورد نیاز لحظه ای را دارید ابتدا تمام جوانب آنرا در نظر بگیرید و بعد از پیدان کردن مشکل یک راه حل مناسب ارائه دهید تا به این نحو کارفرما از خصوصیات یکپارچگی اطلاعات شما آگاه شود تا بتوانید آسان تر در مورد مشکلات سیستم با آنها وارد بحث شوید. در صورت توافق با کارفرما تمام سعی خود را در حل مشکل اجام دهید و اگر درتوانتان نیست حتما از دیگر افراد مجرب در این زمینه کمک بگیرید. در خصوص راه کارهای این مسئله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اگر شرکت متوسطی دارید حتما از مدیر فناوری اطلاعات مشاوره بگیرید و دارای سازمان بزرگی هستید حتما راجع به هدفتان و جزئیات کامل آن تعریف کنید.

- ابتدا از چند مشاور با تجربه در خصوص اجرای نرم افزار CRM، ERP و BPMS سوال کنید و بر اساس نیازهای سیستم این نرم افزارها رو در سیستم پیاده سازی کنید.

- سازمان های موفق در زمینه ساخت نرم افزار انحصاری مشاور IT منحصر به فرد دارند و قبل از آزمون و خطا به حل مشکلات کمپانی های معتبر دینا با دقت و با تمام جوانب در نظر گرفته می شود.