برای چه مدت ویندوز 10 اجرا می شود

مایکروسافت در مورد ساخت ویندوز 10 که سیستم عامل را تکه بسیار قابل اجتناب ساخته و مطمئن از اینکه دچار هیچ گونه مشکلی نخواهد شد هم اکنون دچار اشتباه شده است. بعد از استقبال Windows10  و در سالگرد به روز رسانی، کورتانا دچار خطا شد، وب کم ها شکسته شدند و برنامه های متعدد شخص ثالث به فاجعه تبدیل شد و میزبان هیچ توجیه مناسبی در این خصوص نداشت. اما بعد از ارتقاء تجمعی به ویندوز SPI10 باعث نفرت انگیز شدن این سیستم شد و نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه باعث از بین رفتن سیستم پیکربندی و راه اندازی مجدد تمام سیستم های کاربران خود و حتی چیزهای کوچک در این حوزه منجر شد.

آنچه که مایکروسافت در مورد این فاجعه که به روز رسانی ویندوز 10 تجمعی بوده است و آن را به صورت تکه های می بیند، انتظار ادغام آن با لینوکس مینت 18 در جهت ارتقاء سیستم عامل و حداقل کم کردن هکرها به سمت این سیستم عامل انتظار می رود. در حال حاضر اکثریت نمی توانند اعتماد کنند و ترس مجدد از بروز خطا و اشتباه را دارند و تنها با انتخاب یک رمز عبور به طور اجباری مجبور به انتخاب این سیستم عامل هستند.