ویکی لیکس اعلام کرد قصد همکاری با هیچ کشوری را ندارد

هیئت مدیره سرمقاله ویکی لیکس ادعا می کند که هزاران منیع و سورس دارد اما با هیچ کشوری برای افشای اسناد و انتشار آنها همکاری نمی کند.این بیانه از سوی هیئت مدیره سایت افشای اسرار، در پاسخ به اتهام دولت آمریکا مبنی بر هک و انتشار ایمیل های مقامات و نامزدان انتخابات زیر نظر روسیه ، بوده است.WikiLeaks اخیرا در توئیتی اعلام کرد که این تفکر برانگیز است که ایمیل های هک شده و درز پیدا کرده منابع مختلفی از اطلاعات را دارا می باشد ولی روش هایی که ما برای بدست آوردن هر بخش استفاده کرده اییم بیان نشده باشد.

در روز یکشنبه ویکی لیکس یا انتشار 16 بخش از ایمیل پودستا، بی دست و پایی کلینتون را در مبارزات انتخاباتی ثابت می کند ، با این حال بنیانگذار ویکیلیکس جولین آسانژ بیان کرده که هیچ نامزد انتخابات را تایید و یا تهدید نمی کند.

با توجه به بیانیه ای مشترک در اوایل این ماه از وزارت امنیت داخلی و دفتر مدیر اطلاعات ملی ، انتشار اخیر هک ایمیل در سایت هایی مانند DCLeaks.com و ویکی لیکس و Guccifer 2.0  سازگار با روش ها و انگیزه های روسیه می باشد.