فن آوری ماهواره ای هوشمند کاخ سفید

کاخ سفید در کنفرانس Cohosting مرز های نوآوری اعلام کرد: 50 میلیون $ بودجه برای کمک به درایو توسعه ماهواره های کوچک با سرویس های پهنای باند در نظر گرفته شده است. همچنین نهادهای فدرال سرمایه گذاری و گام های بیشتری به سمت تصویب و اصلاح Smallsats برای استفاده تجاری امنیت، علمی و ملی  از جمله وسایل نقلیه خودکار، زیرساخت های متصل به تجزیه و تحلیل داده و چگونگی تبدیل به فن آوری های نوین در سراسر کشور در حال بررسی و تمرکز بیشتر بر روی آن می باشد.

لازم به ذکر است بسته سرمایه گذاری جدید 56 میلیون $ از بودجه دولت و 100 میلیون $ از بودجه خصوصی برای فن اوری در شهرستان ها را شامل می شود. در این بسته دو برنامه کمک هزینه جدید دولت در کاهش ترافیک و خدمات جدید در سمت تقاضا و به اشتراک گذاری گوشی های هوشمند فعال خودرو، اتوبوس، و ..... موجود می باشد. پیشرفت تکنولوژی Smallsat با ارائه خدمات بهتر در جهت بهبود سرعت بالا اینترنت و ارائه تصویر مداوم از زمین از تعداد انگشت شمارهای ماهواره های کوچک در شهرستان ها شناخته شده است.