منتقدان مدعی سرمایه گذاری مغزه ها وایده ها

به موازات گسترش مفهموم استارت آپ ها و تب و تاب آن مباحث دیگری در زمینه شتاب دهی، سرمایه گذاران خطر پذیر، و به تقلید از چرخه شناسایی و پرورش ایده ها وجو دارد. در بسیاری از کشور های دنیا با این مسئله به طور جدی روبرو هستند و با نگاهی با سایت های مختلف معتبر جهانی به مسئله شتاب زدگی پی خواهید برد.  با توجه به ماحث گفته شده می توان در جهت شکوفایی کسب و کارهای نوپا و منطبق با نیازهای ملی و بومی کشور در زمینه فرار از مغزها از دیگر کشورها پیشی گرفت . بنابراین اهداف در نظر گرفته در جهت مقابله با این شتاب زدگی را می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پذیرش استارت آپ ها و اموزش انها به صورت مجازی و یا گروهی
  • خلاقیت نوین و بالابردن کیفیت محصول در کسب و کار نوین
  • مشخص کردن زمان کوتاه تر برای راه اندازی استارپ آپ جدید
  • به کارگیری کارآفرینان مجرب و مشارکت در حوزه فعالیت شرکت
  • معرفی کارآفرینان به سرمایه گذاران