نفوذ چشمگیری حملات DDOS در سراسر ایالت متحده

اولین حمله به DYN به زیر ساخت مدیریت پروتکل DNS در ساعت 11:10 UTC و 07:10 شرق آمریکا و دومین حمله حدود 11:52و سومین حمله 5:30 به وقت آمریکا آغاز شده است و صدها نفر از وب سایت ها از جمله Biggir، تویتر و Spotify به علت حملات گسترده DDOS در ساحل شرق و جاهای دیگر در سراسر ایالت متحده سبب قطع دسترسی به این شبکه ها شده و همچنین می توان گفت این یک چرخش جدید در یک حمله قبلی بکار گرفته در زیرساخت های شبکه ها است.

مجرمان سایبری و هکرها به طور فزآینده به وسیله راه اندازی موج های پی در پی مورد حملات بزرگ قرارداده و با ناامن کردن سیستم عامل زیرساخت شبکه را به طور جدی به خطر انداخته است. پیش بینی می شود این حملات درآینده به طور چشمگیری افزایش پیدا کند و تهدید کنندگان در حال نفوذ به سیستم  و دسترسی رمز عبور پیش فرض در سیستم  متصل شده و به اطلاعات و داده های کاربران و مدیریان و یا سازمان ها دسترسی پیدا میکنند. بنابراین تنها با اتصال پیاده سازی منبع مرجع پروتکل DNS و همچنین نرم افزار تولید کلاس برای استفاده در حجم بالا می توان خطر حمله را به این روش کم کرد.