اخاذی سازمان دولتی با باجه افزار Marsjoke

باج‌افزار MarsJoke نخستین بار در تاریخ ۱۱ مردادماه شناسایی شده و در یک مهرماه نیز توزیع گسترده آن از طریق هرزنامه مشاهده شده است. به نظر می‌رسد این باج‌افزار سازمان‌های دولتی درجه اول ایالتی و محلی و همچنین مؤسسات آموزشی آمریکایی را مورد هدف قرار داده است. آزمایشگاه امنیت کسپرسکی موفق به انتشار ابزار رمزگشای این باج‌افزار شده است. این ابزار قادر است فایل‌های رمز شده با نسخه ۱.۹.۳۰ باج‌افزار را که دارای پسوند .a۱۹ هستند، با ابزار RannohDecryptor رمزگشایی کند.

لازم به ذکر است که عملان این بد افزار بر روی ضمیمه ها متمرکز شده  و بخش مهندسی اجتماعی را در حیطه خود گرفته و به منظور بررسی و تجدید نظر در این موضوع را از طریق رایانامه هایی که با موضوعات ساده و معمول توسط کاربران و مدیریان که روزانه توسط شرکت های بزرگ استفاده می شود مانند حسابرسی، گزارش بودجه و رسید پرداخت ماهیانه قابل مشاهده است.