نسخه جدید vSphere ، مجازی SAN و vRealize پشتیبانی خود را برای ظروف نرم افزار و مدیریت ابرهای عمومی گسترش می دهند

نسخه های جدید نرم افزار مدیریت هسته VMwareشامل  vSphere ، مجازی SAN و vRealize سوئیت می باشد که با گسترش پشتیبانی ، مدیریت وظایف سنگین در IaaS ابر عمومی از مایکروسافت وخدمات وب آمازون را برای کاربران خود آسان تر کرده است. VMware اعلام کرده است با توجه مباحثی مانند افزایش استفاده از ابر عمومی و تاثیر بد آن برای فروشندگان ابر خصوصی وچگونه افزایش ظروف نرم افزار می تواند ماشین های مجازی را به نابودی بکشاند ، به جای مبارزه با این نوآوری، VMware  این نوآوری ها را پذیرا می شود.

VMware می خواهد با این کار بتواند قادر به گسترش و استقرار هر برنامه ی کاربردی در هر کجا که مایل باشد چه ابر خصوصی و چه ابر عمومی ، بشود اما هم زمان می خواهند IT کنترل برنامه های کاربردی و مخصوصا دارایی های هسته ای خود را دردست بگیرد.VMware اجازه می دهد تا مشتریان اجرا، مدیریت و تامین امنیت فن آوری های جدید را دست بگیرند در حالیکه از ابزارهای مدیریتی موجود خود استفاده می کنند.