منحصر به فرد بودن سیاست مایکروسافت

شرکت مایکروسافت سیاست های ویژه ای در در زمینه یادگیری عمیق سیستم و ابزارها برا دسترسی همگان ارائه خواهد کرد و دیگر منحصر به فرد نیستند. بر اساس تمام تکنولوژی های روز دنیا و با توجه به نیاز کاربران توسط مایکروسافت این شرکت یکی از بزرگترین و دارای برترین فن آوری های روز می باشد و همان طور که ملاحظه می کنید تا به امروز محصولات خارق العاده ای را در زمینه های مختلف وارد عرضه کرده است، این به دلیل سیاست فکری و به کارگیری منهدسان مجرب می باشد.

نمونه های بارز این محصولات را می توان به مترجم همزمان اسکایپ یا سستم هوشمند کورتانا دانست که بعد از رائه یکی از برترین تکنولوژی روز شناخته شد و مورد تحسین قرار گرفت. اکنون مایکروسافت با به کارگیری ابزارهایی که مهندسان  به وسیله آن ها تواستند محصولاتی را طراحی کنند هم اکنون در اختیار عموم قرار گرفته و این در راستای بهبود کلی پذیرش هوش مصنوعی در میان تمام انسان ها اتخاذ شده است.