پایان روزهای خوش برای قانون شکنان

شرکت سیسکو اعلام کرد موفق به توسعه فناوری جدید به نام پیشگیری از پخش آنلاین غیرقانونی که  می تواند به طور اتوماتیک پخش زنده محتوا را متوقف کند.  حذف فیلم های غیرمجاز که توسط کاربران و آپلود آن ها توسط تولید کنندگان کار راحتی  می باشد اما توقف پخش زنده آن به صورت غیرقانونی بحثی دیگری می باشد. سرعت بارگذاری فیلمها در اینترنت خیلی سریعتر از این است که تولیدکنندگان بخواهند آن را متوقف کنند.

در این راستا ابتدا با شناسایی Session و و افشای آن از طریق پلتفرم HBO در هرلحظه آن ها را متوقف می کند. دیگر نیاز به دریافت خطا تا پایان دانلود نمی باشد و به سرعت حذف می شود. لازم به ذکر است راه حل هوشمندانه سیسکو باعث نگرانی بسیاری از افرادی که دسترسی غیرقانونی ندارند شود و اگر شرکتی از این فرآیند عبور کنند به معنای مجاز انجام این کار نیست.