نخستین نسخه سازمانی باج افزار FenixLocker

باج افزار جدید FenixLocker به تازگی شناسایی شده است. این باج افزار فایلهای قربانی را با استفاده از الگوریتم AES رمز کرده و عبارت .centrumfr@india.com!! را در انتهای فایل های رمز شده قرار می دهد. در هر فایل رمز شده یادداشت FenixILoveyou!! قرار داده شده است.

باج افزارها به روش های مختلفی همانند کرمها منتشر می شوند و پس از نصب و اجرا شروع به اعمالی مانند رمزگذاری هارد دیسک می کنند. باج افزارهای پیشرفته با استفاده از کلید عمومی فایلها را رمزنگاری می کنند و کلید خصوصی لازم برای بیرون آوردن فایلها از حالت رمز شده تنها در دستان طراح باج افزار است. یکی از روش های دیگر همانند اختصاص پوسته سیستم عامل به خود و یا تغییر رکوردهای مربوط به بوت و مختل کردن سیستم می شود و روشی دیگر مجبور به پرداخت هزینه بابت فایل رمز گذاری شده می باشد.