پلاتین به حملات هدفمند شهرت دارد

جدیدترین گزارش امنیتی شرکت نور در مورد گروه پلاتین هک سایه و خطرات ناشی از سیاست های رمز عبور را اعلام کرده است. PLATINUM حملات بسیار هدفمند شهرت دارد که غالبا قربانیان خود را از طریق ایمیل با استفاده از حساب خصوصی اطلاعات شبکه های شرکت بدست می آورد.

علاوه بر این با استفاده از نرم افزارهای مخرب PLATINUM پس از آلوده شدن شبکه سازمان، تروجان های Backdoor به صورت یک گروه هماهنگ برای انتقال داده ها در طول ساعت کار قربانیان به کار گرفته می شود و همچنین کاربران سیستم متوجه حجم بالای ترافیک نمی شوند و برای آنها به صورت عادی به نظر خواهد رسید. لازم به ذکر است که بر اساس گزارشات امنیتی شرکت مایکروسافت این بزرگترین تهدید برای سازمان ها به حساب می آید، چرا که این حملات سهم بزرگی در تغییر پروفایل ها، جغرافیای سیاسی در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. از آنجائیکه استفاده مجدد در سراسر حساب های مشترک، حتی درز یک رمز عبور واحد به بیرون سبب دسترسی مهاجمان به شبکه ها را فراهم خواهد کرد.