تکنولوژی جدید گوگل به زبان محاوره

فناوری جدید گوگل و سامانه ای مبتنی بر یادگیری زبان ماشین که Show and Tell نام دارد. این فرآیند به طور خودکار شرحی از تمام خصوصیات موبوط به عکسها به صورت منبع باز ارائه می کند. همچنین نسخه جدید این تکنولوژی نسبت به نسخه پیشین دقیق تر و پیشرفته تر می باشد و در جهت استفاده فریم ورک Tensorflow  و نزدیک شدن به زبان ماشینی گوگل در دسترس است.
علاوه بر تمام خصوصیات این زبان محاوره با در اختیار گذاشتن یک کد به افراد نابینا در روند بهبود بینائی آن ها بسیار کمک خواهد کرد چرا که این سامانه اجازه دسترسی به تمام صفحات وب را می دهد. لازم به ذکر است این فریم ورک توصیفات دیگری در مورد شرح عکس به سمت چپ و راست که به ترتیب از سمت چپ نحوه وارد کردن توصیفات عکس به صورت دستی و سمت راست بدون دخالت انسان و به طور خودکار را ارائه داده است.