سفر کاوشگران به عمق دریا با ربات تینی

کاوشگران دیگر نیازی به رفتن به اعماق دریا و کشف برخی کشتی های غرق شده را نخواهند داشت. ربات Tiny با داشتن مخازن اکسیژن و باله های موجود بر روی بدنه خود می تواند به دورترین اعماق زیردریا و کشف کشتی های غرق شده سفر کند. سام مک دونالد توانست ربات های شرکت را به یک استاندارد در صنعت آبزی پروری تبدیل کند، همچنین اعلام کرد که این تنها هدف او نیست بلکه می تواند همه چیز را بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار دهد. 
از ویژگی های این ربات کوچک سریع بودن آن و پیدا کردن سوژه خود در کمتر 02:25 دقیقه است. ربات Tiny تاکنون توانسته کشتی USS آریزونا که 75 سال قبل در اثر حمله پرل هاربر و کشتی HMs برزخ یا عالم ظلمات که توسط جان فرانکلین انگلیسی در سال 1845 در کانادا بر اثر ضخامت یخ قطب شمال گیر کرد و غرق شد را کشف کند.