افشای آسیب پذیری ویندوز توسط گوگل

مایکروسافت معتقد است که گوگل در افشای آسیب پذیری ویندوز همکاری نکرده است. گوگل با نشان دادان یک نقض مهم در ویندوز مایکروسافت را زیرسوال برد و هشداری برای کاربران به حساب آمد. گوگل این آسیب پذیری را به طوری جدی معرفی کرد چرا که هکرها با اشکال در هسته ویندوز از طریق تماس سیستمی Win32k.sys امنیت را به خطر می اندازد. همچنین گوگل گفته است که تاکنون مایکروسافت نتوانسته نقض امنیتی در سیستم های خود پیدا کند و آن را به انتشار بگذارد.
اکنون غول جستجوی مایکروسافت در مورد مشکل پیش آمده این قاطعیت را داد که در عرض 10 روز آینده مشکل را حل خواهد کرد و گوگل تنها هفت روز ب مایکروسافت زمان داده که اخطار را برطرف کند در غیر اینصورت سیاست سخت گیرانه در پیش خواهد گرفت. لازم به ذکر می باشد برایان مارتین رئیس سازمان اطلاعات آسیب پذیری در امنیت مبنتی بر رسیک با بیان اینکه پیچ هفت روزه برای مایکروسافت غیرممکن می باشد و رفع آسیب پذیری ویندوز به معنای پرداختن به مشکلات سیستم عامل های مختلف و مختل کردن تیم برنامه نویسی می باشد.